Dr. Altin Cekodhima

Objektivi profesional: Te bëj maksimumin

Kualifikime
- Shtator 2015 - Pjesmarrës në kursin e Endoskopisë së Avancuar Teraputike (Advanced Therapeutic Endoscopy Live porcine model Hands-on EMR and ESD course Erasmus MC Rotterdam) Hollandë.
- Qershor 2015 - Pjesmarrës në "EUS Endoscopic Ultrasound Live demonstration" në Amsterdam.
- Maj 2015 - Pjesmarrës në "ENDOLIVE Workshop" Romë, Itali.
- Nentor 2013 - Janar 2014 Kurs trajnimi per Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) ne Spitalin Univesitar ATATURK te Izmirit.
- Shtator 2013 Trajnim updating per EUS endosonografi ne Spitalin universitar te Bolonjes e organizuar nga compania Olympus.
- Qershor 2013 Pjesëmarrës në Simpoziumin Ndërkombëtar "Komplikacionet në Endoskopine Gastro-Intestinale" e organizuar nga ESGE Shoqata Europiane e Endoskopise Gastrointestinale e organizuar ne HANNOVER, Gjermani.
- Prill 2013 Pjesemarres ne Workshop EURO-EUS (endosonografi) demostrime live, Paris, France.
- Maj 2012 Pjesëmarrës në Sympozium: Cilësia e endoskopisë: Kolonoskopia dhe Tumoret e zorrës, Berlin, Gjermani.
- Shtator 2011 Kurs trajnimi per EUS  Endosonografi diagnostike dhe terapeutike ne Spitalin Universitar Ataturk IZMIR, Turqi.
- Tetor 2011 Pjesemarres ne workshop live demostrim te EURO-Sonografia Endoskopike e organizuar nga Shoqata Turke e Endoskopise Gastrointestinale e mbajtur ne ANKARA, Turqi
- Qershor 2011 Pjesëmarrës në Simpoziumin Ndërkombëtar "Komplikacionet nëEndoskopine Gastro-Intestinale" e organizuar nga ESGE Shoqata Europiane e Endoskopise Gastrointestinale e organizuar ne HANNOVER, Gjermani.
- Maj 2011 Pjesemarres ne workshop live demostrim te EURO-Sonografia Endoskopike e organizuar nga ESGE Shoqata Europiane e Endoskopise Gastrointestinale e mbajtur ne MARSEJE, France
- Shtator 2010 Pjesëmarrës në Workshop EURO-NOTES 2010 organizuar nga ESGE (http://www.esge.com/) Shoqata Europiane e Endoskopise Gastrointestinale mbajtur në ROMË, Itali.
- Qershor 2010
Pjesëmarrës në kurs trajnimi teorik dhe praktik për Teknikat Internencionuese Endoskopike Gastrointestinale, organizuar nga IRCAD (http://www.ircad.fr /) mbajtur STRASBURG Francë
- Prill 2009 Pjesemarres ne konferencen e EURO EUS (http://www.euro-eus.com/) Echografi Endoskopike organizuar nga ESGE (http://www.esge.com/) mbajtur ne BRUKSEL, Belgjik
- Tetor 2009 Pjesemarres ne Javen Europiane te Gastroenterologjise organizuar nga Shoqata Europiane e Gastroenterologjise mbajtur ne LONDER, Angli
- Prill 2009 Kurs i endoskopie LIVE, trajnim intensive Echoendoskopie ne BERLIN, Gjermani.
- Dhjetor 2008 Kurs endoskopie LIVE, Trajnim intensiv ne Endoskopite terapeutike ne AMSTERDAM
- Dhjetor 2008 Trajnim per metodat terapeutike endoskopike ne Departamentin e Gastroenterologjise me Qendren Spitalore Universitare ne LUBJANA organizuar nga Olympus Slovenia
- Nentor 2008 Pjesemarres ne Javen Europiane te Gastroenterologjise organizuar nga Shoqata Europiane e Gastroenterologjise mbajtur ne VIENË, Austri
- Mars-Prill 2008 Trajnim per endoskopi ne deparatmentin e Gastropatologjise ne Princess University Hospital of Bromly in LONDER Angli
Tetor 2007 Pjesemarres ne Javen Europiane te Gastroenterologjise organizuar nga Shoqata Europiane e Gastroenterologjise mbajtur ne PARIS, Francë
- Mars 2007 trajnim per metodat nderhyrese endoskopike prane Departamentit te gastroeneterologjise qe Qendren Spitalore"San Paolo" ne in BARI, Itali ne baze te projektit INTEREG organizuar nga Ministria e Shendetesise
- Shkurt 2006 Pjesemarres ne Seminarin e Mjekesise Interne ne SALSBURG, Austri organizuar nga Spitali Universitar i Kolumbias dhe Fondacioni Amerikan i Austrise.
- 1998-2002 Specializant si Gastroenterolog ne departamentin e Gastropatologjise ne Qendren Spitalore Univeritare "Nene Tereza",Tirane

Eksperienca

Korrik 2012 - e ne vazhdim
Mjek Gastroenterolog, Endoskopist dhe Endosonografist pranë Klinikes Endoskopike "La Vita". Tirane
2008- Korrik 2012
Mjek Gastroenterolog dhe Endoskopist pranë Blue medical Center.Tirane
2002-2008
Mjek Gastroenterolog dhe Endoskopist pranë Diagnostic Center Ikeda


Procedurat e kryera me shume se 11000 (njëmbëdhjetë mijë) ku përfshihen:

• Ezofago - duodenoskopi - Endoskopi e traktit te siperm digjestiv
• Skleroterapi te variceve
• Vendosje e tubave ushqyes nazo-jejunale
• Kolonoskopi - Polipektomi / Re-kanalizime te tumoreve / menaxhim i Hemorragjive /
• Rezeksion Endo-mukozal te polipeve / tumoreve
• Sigmoidoskopi fleksibel
• Nxjerrje të Trupave të huaj
• EUS Eko-endoskopike
• EUS-FNA punksion biopsi te drejtuar me eko-endoskopike te tumoreve te pankreasit, melcise, gjendrave limfatike etj