Gastroskopia

Gastroskopia është një ekzaminim ku mjeku specialist shikon në brendësi të traktit të sipërm tretës. Me ane të kësaj procedure ekzaminohet: ezofagu, stomaku dhe duodeni (zorra 12-gishtore). Kjo procedure kryhet me anë të një aparati që quhet gastroskop.

Si është gastroskopi?

Gastroskopi është i holle, fleksibel . Ai ka një trashësi më të holle se gishti i vogël i dorës. Ai kalon nëpërmjet gojës, vazhdon në ezofag , hyn në stomak dhe në fillimin e zorrës së hollë. Ne majën e tij ai ka një kamer dhe një drite. Gjithashtu në brendësi të tij ai ka një kanal ku mund të kalojnë mjete të tjera ndihmese për mjekun gjatë ekzaminimit si p.sh.: forceps biopsie, lak për të nxjerr trupat e huaj etj.

Kur duhet të kryhet gastroskopia?

Gastroskopia mund të jete e nevojshme për tu kryer në të tilla situata:
- kthimi i lëngjeve të stomakut në ezofag
- djegie prapa derrases se kraherorit
- dhimbje të pjesës së sipërme të barkut
- të vjellat të shpeshta
- vështirësi në gëlltitje etj.

Situatat e lart përmendura mund të konfirmojnë:
- Refluksin gastro-ezofageal
- Ezofagitet
- Ulcerat duodenale dhe te stomakut
- Duodenitet (pezmatimet e duodenit)
- Gastritet ( pezmatim i stomakut)
- Kancer të stomakut apo të ezofagut


Gastroskopia, si procedurë mund te zgjasë rreth 15 minuta (përfshire kohen e parapërgatitjes, sedacionit, nuk është e dhimbshme por mund të perceptohet nje ndjenje jo-rehatije më pas , sepse gjate ekzaminimit fryhet stomaku me ajër në mënyrë që të shikohet sa më imtësisht.

Çfarë këshillash duhet të ndiqen para procedurës?

Stomaku duhet bosh, kështu që pacienti të ekzaminohet duhet të jente pa ngrenë të paktën për 8 orë perpara ekzaminimit .
N.q.s. do linde nevoja e sedacionit (qetësuesit), pacienti nuk duhet të jete vetëm por të kete nje shoqërues .
Rekomandohet te mos perdoren disa medikamente: p.sh holluesit e gjakut, 1-2 dite para procedurës.

Si tolerohet endoskopia nga ana e pacientit?

- Shume paciente jane te keqinformuar paraprakisht per ekzaminimin e gastroskopise. E mendojne si nje procedure te veshtire dhe keshtu qe psikologjikisht jane ne dileme per realizimin e saj .
- Ne fakt eshte krejt e kunderta. Procedura eshte e lehte, e pa dhimbeshme dhe e pademshme.
- Është nga ekzaminimet baze per te vendosur nje diagnose te sigurte dhe per tu orientuar per trajtimin e metejshem .
- Pacientët pas endoskopisë mund të shkojnë në shtëpi pas 30-60 minutash.
- Në qoftë se procedura është kryer me sedacion ( qetësues ), pacientit do i duhet më shume kohe për tu larguar.
- Nuk mund të drejtoje makinën për 2 ore, nuk mund të punoje ne makineri për 2 ore, nuk duhet te perdore alkool për 24 ore, dhe do te kete nevojë për dike qe ta shoqëroje për tu larguar nga klinika.


A duhet përsëritur gastroskopia?

Normalisht pas mjekimit duhet të bëhet një ekzaminim ri kontrolli për të rivlerësuar gjendjen.